iepirkumi

Sarunu procedūra “Piekļuves kontroles sistēmas modernizācija”

Piekļuves kontroles sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

ID Nr. OSC/2016/5-AK

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 28. novembra plkst. 10:00

Nolikums turniketi

2.1. pielikums tehniskās shēmas

Futbola ģērbtuvju vienkāršota rekonstrukcija

ID Nr. OSC/2016/9-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/9-MI

LĪGUMS OSC/2016/9-MI

ATBILDES PRETENDENTIEM (12.10.2016) - skatīt šeit

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 14. oktobra plkst. 10:00

Nolikums ģerbtuvju remonts

2.1. pielikums OSC_futbola ģērbtuvju apjomi

2.2. pielikums

Elektrum Olimpiskā centra baseina jumta pārkares siltināšana

ID Nr. OSC/2016/8-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/8-MI

LĪGUMS OSC/2016/8-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 3. oktobra plkst. 10:00

Nolikums baseina jumta pārkares siltināšana

2.1. pielikums darba apjomu tabula

SIA "Olimpiskais sporta centrs" baseina jumta pārkares siltināšana

ID Nr. OSC/2016/7-MI

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 27. septembra plkst. 10:00

Nolikums baseina jumta pārkares siltināšana

2.1. pielikums darba apjomu tabula

Futbola ģērbtuvju vienkāršota rekonstrukcija

ID Nr. OSC/2016/6-MI

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 13. septembra plkst. 10:00

Nolikums ģērbtuvju remonts

2.1. pielikums futbola ģērbtuvju apjomi tāmes forma

2.2. pielikums Tehniskā dokumentācija projekts

Spēka zāles ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

ID Nr. OSC/2016/5-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/5-MI

LĪGUMS OSC/2016/5-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 1. jūnija plkst. 10:00

Spēka zāles ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas Nolikums

Pielikums_2.1_AVK_apjomu_tabula

Pielikums_2.2_ventilācijas_projekts

Spuldžu nomaiņa un starmešu apkope, starmešu slēguma pārveide

ID Nr. OSC/2016/4-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/4-MI

LĪGUMS OSC/2016/4-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 31. maija plkst. 10:00

Spuldžu nomaiņa un starmešu apkope, starmešu slēguma pārveide

Starmešu_shēma_pielikumi_2.1_un_2.2

Pārvietojamo basketbola grozu un stacionāro basketbola grozu konstruktīvo elementu piegāde un konstrukciju atjaunošana

ID Nr. OSC/2016/3-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/3-MI

LĪGUMS OSC/2016/3-MI

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA OSC/2016/3-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 9. maija plkst. 10.00

Pārvietojamo basketbola grozu un stacionāro basketbola grozu konstruktīvo elementu piegāde un konstrukciju atjaunošana

Kondicionieru piegāde un uzstādīšana

ID Nr. OSC/2016/4-AK

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 29. aprīļa plkst. 15.30

Ar 2016. gada 14. jūnija lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā Nr. OSC/2016/4-AK noteikts SIA Konceps AJ, Reģ. Nr. 43603059116, ar līgumcenu EUR 23 135,77 bez PVN 21%.

Kondicionieru piegāde un uzstādīšana (ar_11.04.2016_grozījumiem)

ATBILDES PRETENDENTIEM par iepirkumu ID Nr. OSC/2016/4-AK

1) “Lūdzu dot skaidrojumu, kādas firmas izstrādājumi ir kasetes MKA?”

Atbilde: MKA kasešu ražotājs ir firma “Midea”. Papildus norādām, ka saskaņā ar nolikumu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto darbību.

2) “Lūdzam precizēt iekārtu un materiālu specifikāciju - kāda veida termoregulātoru pultis piedāvāt Griestu kasešu komplektā:

- infrasarkano staru tālvadības pulti vai

- sienas vadības pulti.”

Atbilde: Iepirkuma tehniskā specifikācija tiek precizēta, tehniskās specifikācijas 1.-4.punktu papildinot ar “Komplektā jābūt infrasarkano staru tālvadības pultij”.

3) “Vai ir kāds projekts uz šo apjomu?"

Atbilde: Izsludinātajā iepirkumā “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana", ID Nr. OSC/2016/4-AK nav projekta, ir tikai tehniskā specifikācija.

4) “Lūdzam dot skaidrojumu, par iekārtu un materiālu specifikācijas 16.pozīciju:

16

ArmaFlex izolācija paklājs SH-19x2001

m3

35

Kas ir jāizolē ar šo izolācijas paklāju un vai mērvienība (m3), kas ir norādīta specifikācijā ir norādīta pareiza?
2.1.  Vai pozīcijā 16 - ArmaFlex izolācija paklājs SH-19*2001 - ir uzrādīta pareiza mērvienība "m3" vai tomēr nevajadzētu būt "m2"?
2.2. Vai pozīcijā 16 - ArmaFlex izolācija paklājs SH-19*2001 -  ir domāts ka tā ir trubu izolācija vai  izolācijas paklājs ar citu nosaukumu?”
 
Atbilde: Iepirkuma komisija konstatē, ka tehniskajā specifikācijā ir ieviesusies drukas kļūda. Pozīcijā Nr.16 pareizai mērvienībai ir jābūt “m2”.
Materiāls paredzēts maģistrālo cauruļu izolācijas atjaunošanai uz jumta.

Katlu telpu apvienošana

ID Nr. OSC/2016/2-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/2-MI

LĒMUMS NORAKSTS_OSC/2016/2-MI JAUNS

LĪGUMS OSC/2016/2-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 7. aprīļa plkst. 10.00

Katlu telpu apvienošana

Tehniskās specifikācijas failus (2.1.pielikums_SM.RAR) skatīt šeit

ATBILDES PRETENDENTIEM par iepirkumu ID Nr. OSC/2016/2-MI

1) “Lūdzu rast skaidrojumu - iepirkumā ID.Nr. OSC/2016/2-MI, PAR ŠĪM POZĪCIJĀM TĀMĒ:

Ko nozīmē komplekts izolācija? Cik un kas precīzi vajadzīgs, arī izmēri nav tieši (Armacell Tubolit DG izolācija b=13mm, kompl 1; Isover Isotec izolācijas čaulas U Protect 1000 S ALU, kompl 1)”

Atbilde: Tehniskajā specifikācijā ietvertās pozīcijas:   

24

Armacell

Tubolit DG izolācija b=13mm

kompl.

1

 

25

Isover

Isover Isotec izolācijas čaulas U Protect 1000 S ALU

kompl.

1

 

 nozīmē to, ka atbilstoša diametra caurulei tiek izmantota atbilstoša izolācija. Attiecīgi materiālu specifikācijā ir pozīcijas:

13

 

Tērauda caurules DN80 ar izolāciju

m

10

 

14

 

Tērauda caurules DN125 ar izolāciju

m

205

 

15

 

Tērauda caurules DN150 ar izolāciju

m

10

 

16

 

Tērauda caurules DN100 ar izolāciju

m

15

 

24.pozīcija precizē izolācijas komplektu 13.pozīcijai, savukārt 25.pozīcija precizē 14., 15. un 16.pozīcijas.

Katlu telpu apvienošana

ID Nr. OSC/2016/1-MI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 23. marta plkst. 10:00 / IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Katlu telpu apvienošana

Tehniskās specifikācijas failus skatīt šeit

Pārvietojamo basketbola grozu konstrukciju piegāde

ID Nr. OSC/2016/2-AK

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 4. aprīļa plkst. 11:00

Ar 2016. gada 1. jūnija lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā Nr. OSC/2016/2-AK noteikts SIA “Rantzows Sport”, Reģ. Nr. 40003528045, ar līgumcenu EUR 16 795,68 bez PVN 21%.

Pārvietojamo basketbola grozu konstrukciju piegāde

Pārvietojamo basketbola grozu un stacionāro basketbola grozu konstruktīvo elementu piegāde un konstrukciju atjaunošana

ID Nr. OSC/2016/1-AK - Iepirkums izbeigts bez rezultāta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 4. aprīļa plkst. 10:00

Pārvietojamo basketbola grozu un stacionāro basketbola grozu konstruktīvo elementu piegāde un konstrukciju atjaunošana

Sporta rezultātu tablo sistēmu piegāde, montāža un integrēšana esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās

ID Nr. OSC/2016/3-AK

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 25. aprīļa plkst. 10:00

Ar 2016. gada 13. jūnija lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā Nr. OSC/2016/3-AK noteikts SIA “Sporta halle”, Reģ. Nr. 40003332710, ar līgumcenu EUR 36 464,00 bez PVN 21%.

Sporta rezultātu tablo sistēmu piegāde, montāža un integrēšana esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās (ar grozījumiem 15.03.2016)  

ATBILDES PRETENDENTIEM par iepirkumu ID Nr. OSC/2016/3-AK

1)  Atsūtīt attiecīgo sienu, pie kurām paredzēts stiprināt elektroniskos tablo, būvkonstrukciju rasējumus.”

Pasūtītājs sniedz sekojošu atbildi: Atbildi skatīt šeit

2)  "Lūdzam izmainīt sekojošu punktu iepirkuma nolikumā: “25.1. Tehniskajam piedāvājumam pievieno sertificēta būveksperta sagatavotu un apstiprinātu projekts iekārtu integrācijai esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās” paredzot, ka tikai iepirkuma Uzvarētājs iesniedz sertificēta būveksperta sagatavotu un apstiprinātu projektu iekārtu integrācijai esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās pirms darbu uzsākšanas.

Vispārpieņemtā prakse ir, ka dažādu veicamo darbu projektu iesniedz uzvarētājs pirms darbu uzsākšanas. Iepirkuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinājumu, ka tiks iesniegts projekts, nevis pirms iepirkuma tiek prasīts veikt projektēšanas darbus, kas ir nepamatota prasība attiecībā uz pretendentiem. Pretendentam nav jāgatavo projekts par darbu, kas nav garantēts." 

Pasūtītājs sniedz sekojošu atbildi: Jautājumā ietvertā punkta numerācija norādīta nekorekti, jo minētā prasība ir ietverta nolikuma 25.4.punktā, nevis 25.1.punktā. Izvērtējot nolikuma 25.4.punktā ietverto prasību un jautājumā norādītos argumentus, nolemts nolikuma 25.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“25.4. Tehniskajam piedāvājumam pievieno sertificēta būveksperta atzinumu par to, ka siena, kur paredzēta tablo uzstādīšana turēs piedāvātā tablo svaru. Pirms līguma slēgšanas Piegādātājam būs jāiesniedz Pasūtītājam sertificēta būveksperta sagatavotu un apstiprinātu projektu iekārtu integrācijai esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās."