Vingrošanas centrs

        www.igym.lv
        

Vingrošanas centra zāli apsaimnieko biedrība “Vingrošanas olimpiskais centrs”